Данъци при отваряне на дом

Ако започнете бизнеса си известно време след отварянето на дома си, доходите ви ще се увеличат. Когато това се случи, се притеснявам за данъците. Мисленето за данъци е важно за успешния домашен бизнес. Когато отворих дома си, не очаквах много доходи и дори да имах чувството „нека опитаме“, доходите ми се увеличиха и забелязах, че доходите ми бяха по-високи от очакваните. Възможно е също. Много съм доволен от това, но данъците са несъществен проблем. Работещите на заплата може да се наложи да подадат данъчна декларация. Тогава спечелих над 200 000 йени в допълнение към първоначалната заплата. Може да има повече ползи от създаването на компания. Тогава годишната печалба е около 8 милиона йени. Ако сериозно започнете бизнес като едноличен търговец, вие сте длъжни да подадете данъчна декларация. Тези данъци трябва да се имат предвид, за да се гарантира успехът на вашия бизнес. Мисля, че способността за продажби също е важен фактор за по-нататъшното развитие и успех в отварянето на дом. Да имаш връзка с хората означава да работиш. Бизнесът не може да се установи без хора. Дори да започнете свой собствен дом, имате нужда от силата на другите, за да успеете. Ето защо, когато успеете, имате повече възможности да се срещате и разговаряте с хората. Оценяването на отношенията с хората води до това да се възползвате от всяка възможност. Важното във всички възрасти е връзката с хората.


コメントを残す 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHAerror: Content is protected !!