Бързо увеличаване на дневните байтове на труда

Ако искате поденник, можете да се регистрирате във временна агенция за наемане на персонал и да получите основно обяснение, така че да можете да се запознаете с поденник, когато искате да работите. Проверете по телефона или по имейл дали имате работа на поденник предишния ден и ако има работа, отидете на мястото за среща в деня. Там се управляват поименни обаждания на служители, които отиват на обекта. Ако планираният брой хора не се събере на това място за срещи, можем да съберем хора, като се обадим на регистрантите на други подвижни работници, за да съответстват на броя на хората. Законът за изпращането на работници влезе в сила през 1986 г. и основната ревизия на Закона за изпращането през 1999 г. въведе дерегулация, която позволява изпращане от неквалифицирана работна ръка и изпращане на място, като дневни работници. Това създаде проблема с разширяването на настоящата дневна експедиция на труда и дневна работа на непълно работно време. Японската система за изпращане на работници е най-ниската в света по отношение на защитата на работниците. Напоследък има призиви за подражание на законите за защита на работниците в други държави, за да се подобри. Изглежда, че малко хора са наистина доволни от ежедневния труд на фона на бързото нарастване. Трябва да има много хора, които не са склонни да продължат да работят на непълно работно време като дневен работник, защото не могат да сменят работата си безпроблемно и не могат да станат щатни служители, тъй като възнамеряват да се свържат. Някои млади хора може да са напуснали родителите си по някаква причина, или някои да са били евакуирани от апартамента си, без да плащат наем поради многократна и нестабилна работа. По този начин много хора са принудени да работят на непълно работно време като поденници и работят в трудни ситуации.


コメントを残す 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHAerror: Content is protected !!