Преди да заеме пари в потребителското финансиране

Ако се опитвате да вземете пари назаем, вероятно сте първият човек или познат, в противен случай най-вероятно ще помислите за използване на потребителски финанси за набиране на пари, но освен това. Може да не е добре известно, че има начин да взема назаем пари. Ако използвате срочни депозити, можете да заемете близо 90% от остатъка си от срочни депозити от банка. Дори и с пощенски ипотечен заем, можете да вземете пари назаем с 90% от остатъка си в срочен депозит като ориентир. Лихвеният процент е лихвеният процент по депозита плюс около 0,5%. Лихвените проценти са значително по-ниски от потребителските финанси, така че ако имате срочен депозит, защо първо не помислите как да заемете пари от него? Това е и малко известен начин за заемане на пари, но можете да вземете и заем от застрахователна компания. Това е система за заем на притежател на полица и е ограничена до застраховка с възстановяване на падежа. Напоследък много хора се осигуряват като пенсия, така че може да е начин да се заемат пари, които могат да се използват неочаквано. Лихвените проценти варират от компания до компания, а максималната сума е около 80% от възстановяването. Това може да е малко плашещо с известна съпротива, но има и начин да се заемат пари от компанията под формата на предплащане на заплата. Тъй като обаче това е право, предвидено от Бюрото по трудови стандарти, компанията не може едностранно да откаже, ако има предложение от служител. Ако не можете да намерите друг закон, консултацията с компанията е добър начин да вземете пари назаем.


コメントを残す 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHAerror: Content is protected !!